قابل توجه دانشجویان درس بیوشیمی دو

ارسال شده در 28 فروردين 1396 توسط آراسته

درس بیوشیمی دو در ترم جاری با ارائه مقاله علمی ارزشیابی می شود.از دانشجویان انتظار می رود تا یکی از موضوعات به روز بیوشیمی را (به ارزش ۲ نمره پایان ترم) بر حسب علاقهخود انتخاب نموده و تا قبل از آخرین جلسه کلاس نسبت به ارسال مطالب خود به زبانفارسی در قالب فایل word (pdf نباشد) به آدرس پست الکترونیک a.arasteh79@yahoo.com اقدامنمایند. لطفا نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی و آدرس پست الکترونیک خود را حتمادر ابتدای مطالب درج نمایید. فایل را با نام و نام خانوادگی خودتان نامگذاری و ازطریق پست الکترونیک خود ارسال فرمائید. تعداد صفحات با فونت لوتوس و اندازه قلم 12کمتر از 10 صفحه نباشد. بدیهی است تحقیقاتی که به موقع ارسال نشوند مورد بررسیقرار نخواهند گرفت.

برای سهولت در کار و صرفه جویی در وقت شما در کلاس، مجموعه شکلها ومسیرهای بیوشیمیایی بصورت یک فایل PDFتهیه شده است. شما می توانید آنرا از قسمت نمونه سوالات دانلود نموده و پس از چاپ در کلاس از آن استفاده نمائید.

نحوه ارزشیابی درس بیوشیمی دو بصورت آزمون تستی بوده و بارم سوالاتاز 18 نمره می باشد.

نرم افزار END note برای رفرانس دهی

ارسال شده در 25 ارديبهشت 1395 توسط آراسته

از لینک زیر می توانید نرم افزار END note را به همراه الگوهای رفرانس دهی دانلود نمائید. 


 END note X3

 

EndNote Styles 


پایان نامه

ارسال شده در 8 اسفند 1393 توسط آراسته

زمینه های تحقیقاتی قابل انتخاب برای دانشجویان جهت موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری:

(قابل ذکر است در هر زمینه کاری می توان موضوعات متعددی برای کار پایان نامه مشخص نمود)

1- نانوذرات و نانومواد و کاربردهای آنها (Nanobiotechnology) 

2- آنتی بیوتیکها و بررسی اثر ضد میکروبی آنها 

3- آمیلوئیدها و بیماریهای مرتبط با آنها

4- اثر ترکیبات ضد سرطان، آلزایمر ، پارکینسون و دیابت بر روی روند این بیماریها 

5- تولید آنزیمها از منابع میکروبی و بررسی فعالیت آنها 

6- تثبیت آنزیمها (Enzyme Immobilzation) 

7- بررسی فعالیت آنزیمها در حضور مایعات یونی (non aqueous enzymology)

8- بررسی پایداری پروتئینها در محیطهای زنده 

9- بیوسنسورها و تهیه آنها با روش ولتامتری (Voltametry)  

10- گیاهان دارویی

11- مدلسازی مولکولی (Molecular Modeling) با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی مولکولی 

12- تولیدات بیوتکنولوژی و سوختهای زیستی (biofuels)  

دانلود کتابهای الکترونیک گرایشهای مختلف زیست شناسی

ارسال شده در 1 اسفند 1393 توسط آراسته

با استفاده از لینکهای زیر می توانید برخی از کتابهای مفید زیست شناسی را در گرایشهای مختلف دانلود نمائید. فراموش نکنید که خواندن مطالب مهمتر از دانلود کردن آنهاست. 

Lehninger, Principles of Biochemistry

Biochemistry, Stryer

Biochemistry, Garrette& Grisham

Donald_Voet,_Judith_G._Voet_Biochemistry

Biophysical chemistry-James P. Allen

Sheehan - Physical Biochemistry

 Trevor Palmer-Enzymes_ Biochemistry, Biotechnology, Clinical Chemistry (2007)

Robert A. Copeland, Enzymes A Practical Introduction to Structure Mechanism (2000)

Protein Structure and Function Gregory A Petsko (2004)


 

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم